Duurzaamwoningen Fonds

Het Duurzaamwoningen Fonds bledt een belegging in huurwoningen en appartementen in Nederland. AIle wonlngen zijn gasloos. MArzaaM en energlezulnig Beleggers genleten een direct verhuurrendement. Daarenboven kan. bli een aantrekkende Nederlandse wonIngmarkt. een extra rendement worden verkregen door de verkoop van vrljgekomen wonIngen.

Door het lage finanderingsniveau van gemIddeld 35% en vanwege het duurzame karakter van de woningen wordt een kortIng bedongen op de hypotheekrente. Tevens bledt het fonds IlquldReit aan parttcipanten die hun partIcipades to gelde wIllen maken.