PROSPECTUS
AANVRAGEN

img26

RECLAME

Behoudens de inhoud van het prospectus en het essentiële informatiedocument dient de informatie op deze website als reclame te worden beschouwd

Het Fonds

img21

Kenmerken van deze belegging

  • Deelname vanaf € 100 per maand of € 2.500 eenmalig

  • Vastgoed profiteert van de lage rente

  • Maandelijks voorschotdividend van 6,2% op jaarbasis

  • Beperkt risico door landelijke spreiding en diversiteit vastgoed

INFORMATIE AANVRAGEN

Door onderstaand formulier in te vullen kunt u de uitgebreide informa aanvragen. Telefonisch zijn wij bereikbaar via: 085–0471280

De op dem website vermelde informatie N van algemene card, waaraan geen rotten kunnen warden antleend. Bedoelde informatie omvat seen aantkel tot het nemen van deelnemingsrechten in het bier bedoelde beleggingstmds nosh een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanhod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heed kennisgenomen van het prospectus.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het vededen behaalde resultaten hieden geen garantie voor de toekomst Omdat de waarde van de beleggingen Lowel Ian stijgen als dalen, beta. het risico Oat beleggers minder terugkrijgen Oar zij testier ingelegd. Het vaarschotdividend op jaardasis per 01-02-2019 op basis van een koers van 4.550 euro. Het beoogde rendement wordt uitgedrukt als percentage van de inleg per darlicipatie gedurende de prognose looptijd van het